OM UTEROM

Med anlegg for grønt siden 1999

Marius Fjellvik har bakgrunn som øko-bonde i Numedal. I 1998 startet han opp som anleggsgartner med hovedvekt på vedlikehold, plen- og plantearbeider. Et par år senere etablerte firmaet seg fast i Oslo. I 2011 foretok vi oppkjøp av Østfoldfirmaet Stein og Grønt AS, og har blitt tilført verdifull kunnskap og erfaring.

 

Uterom AS ønsker å være en raus arbeidsplass, og vil legge til rette for at den enkelte skal få utvikle sine evner og interesser. Vi har fokus på faglig og personlig utvikling, trivsel, samhold og ærlige tilbakemeldinger.

 

Bedriften har i dag syv faste medarbeidere, i tillegg ansetter vi sesongarbeidere etter behov.

Marius - Daglig leder

Marius Fjellvik
Daglig Leder
902 70 100
marius@uterom.no

Glenn - Leder nyanlegg

Glenn Claussen
Leder Nyanlegg
938 15 232
glenn@uterom.no