Nyanlegg

Vi kan bidra i alle faser av hageanleggelsen. Vi har lang erfaring med å følge kunder fra ideer og ønsker, via kyndig dialog og rådgivning, til prosjektering og utførelse.

 

Ved etablering av nyanlegg drar vi nytte av vår erfaring og kompetanse innenfor steinarbeider, trearbeider og beplantning, og søker å finne de beste kombinasjonene av disse for å møte kundens ønsker. Også med øye for hva som er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart.