Våre tjenester

Vi ønsker å skape flotte og funksjonelle uterom basert på fagkunnskap, engasjement og god dialog med våre kunder fra planlegging til ferdig utformet uterom.

  • Vi utfører oppgradering og nyanlegg, samt skjøtsel av større uteområder
  • Vi monterer støttemurer, belegg, kantstein, trapper, damanlegg, terrasser m.m.
  • Vi utfører all typer beplantning, fra større trær til buskfelt og staudebed.
    • Vi bidrar med faglige råd i forhold til planløsninger og plantevalg.
    • Vi sørger for en gjennomtenkt og variert beplanting som vil gi farge og stemning fra vår til vinter. Plantene som benyttes kommer fra anerkjente planteskoler med fokus på kvalitet tilpasset norsk kilma.
  • Vi monterer og oppbevarer robotklippere
  • Vi tilbyr design av hele eller deler av hagen. Fra enkle skisser, til full 3D-visualisering.

 

Nyanlegg, skjøtsel, oppgradering

Steinarbeider og tømrerarbeider

Beplantning, beskjæring, plen og robotklippere